Het beste Idee van Nederland

Winnaars dick links en frans rechts met jury en presentatoren het beste idee van nederland credits sbs elvin boer

Het beste idee van Nederland

“Innovatie is al jaren een belangrijk punt voor vele organisaties. Door te innoveren, kun je meegaan en voorop blijven lopen in de veranderingen door de jaren heen.”

Door een grote hoeveelheid aan expertise, is deze competitie gegroeid tot een van de grootste innovatiecompetities van Nederland. De Stichting hecht waarde aan het belang van een platform waar een ieder zijn idee kosteloos kan presenteren, kan laten onderzoeken door deskundigen en kan laten beoordelen door een professionele vakjury. Als initiatiefnemer en maatschappelijk ondernemer heeft Bernd Schneider Stichting Het Beste Idee van Nederland in het leven geroepen om innovatie in Nederland te stimuleren. Sinds 2004 organiseert de Stichting het gelijknamige innovatieplatform en fungeert zij als bemiddelingsorganisatie tussen uitvinders, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven.

Door middel van het innovatieplatform Het Beste Idee van Nederland streeft de Stichting naar;

  • het vergroten van innovatieve kennis in Nederland;
  • inzichtelijkheid in het innovatieproces;
  • het bieden van ondersteuning voor het MKB bij het ontwikkelen van producten;
  • het bevorderen van de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.

De Stichting hanteert de bovenstaande doelstellingen, die ieder jaar gerealiseerd dienen te worden. Door het toenemende belang voor innovatie in Nederland en de kennis waar de Stichting over beschikt, zoeken steeds meer partijen de samenwerking met de Stichting op. Wij hopen, als Stichting, innovatie in Nederland te blijven stimuleren. Dit kan echter alleen in samenwerking met u als student, particulier of ondernemer in Nederland.

“The best ideas are realised by trust and cooperation”

http://www.hetbesteideevan.nl/201/Inschrijven.html

Het beste Idee van Nederland

Technology

€0.00

302

0

Share this challenge